Promocje
MATERAC NAWIERZCHNIOWY 160X200, HR, 8CM
MATERAC NAWIERZCHNIOWY 160X200, HR, 8CM

269,00 zł

Cena regularna: 289,00 zł

Najniższa cena: 279,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

REGULAMIN

 

I Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy Orchidea-materace.pl /dalej Orchidea-materace.pl lub Sprzedawca/ prowadzi sprzedaż mebli oraz wyrobów tekstylnych (dalej Towary) dostępnych w ofercie znajdującej się na stronie internetowej sklepu pod adresem: www.Orchidea-materace.pl;
 2. Sklep internetowy Orchidea-materace.pl /dalej Orchidea-materace.pl/ prowadzony jest przez Martę Wawrzyszko-Dobek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą  Orchidea Marta Wawrzyszko-Dobek z siedzibą w Lublinie (20-541 Lublin), przy ul. Tatarakowa 16/ 38, wpisanej jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 922-282-94-36, Regon: 061244826.
 3. Sklep Orchidea-materace.pl prowadzony przez Martę Wawrzyszko-Dobek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą  Orchidea M. Wawrzyszko-Dobek zarejestrowany jest pod adresem (główne miejsce prowadzenia działalności): 20-541 Lublin, ul. Tatarakowa 16/38, przy czym adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, to: Ul. Anny Walentynowicz 9, 20-328 Lublin
 4. Dane do szybkiego i efektywnego kontaktu z Orchidea-materace.pl: 

 

Dane adresowe / kontaktowe: 

Orchidea Marta Wawrzyszko-Dobek

20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 9

 

tel. kom.: 782-722-975

 

e-mail: biuro@orchidea-materace.pl

5. Sklep Orchidea-materace.pl komunikuje się z Klientem telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail, w wyjątkowych przypadkach (gdy kontakt telefoniczny lub e-mail nie jest możliwy lub jest utrudniony) za pośrednictwem poczty polskiej.

6. Ceny za nabywane Towary w sklepie internetowym Orchidea-materace.pl są podane są bezpośrednio przy oferowanych Towarach w polskich złotych (PLN) i stanowią ceny brutto, tj. zawierają podatek VAT.

7. Ceny Towarów nie zawierają kosztów ich dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia i uzależnione są od wyboru przez Klienta sposobu zapłaty za Towar.  Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

8. Klient, może dokonać zapłaty za zamówienie wybierając, jeden spośród poniżej wskazanych sposobów zapłaty:

a) za pobraniem tj. przy odbiorze Towaru poprzez zapłatę gotówki kurierowi, albo

b) przelewem, na podany w toku procedury składania zamówienia rachunek bankowy Orchidea Marta Wawrzyszko-Dobek, ul. Tatarakowa 16/38, 20-541 Lublin, mBank: 06 1140 2004 0000 3502 7402 2876.

c) płatność on-line: Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

d0 Kartą płatniczą.  Płatność można zrealizować następującą kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

9. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje w zależności od wyboru sposobu płatności:

a) nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym nastąpiło złożenie przez Klienta zamówienia, gdy płatność ma nastąpić przy odbiorze za pośrednictwem kuriera albo

b) nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania całości wpłaty dokonanej przez Klienta, gdy płatność ma nastąpić przelewem lub kartą płatniczą.

10. Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni ROBOCZYCH, liczonych od przystąpienia   do realizacji zamówienia, określonego w pkt 9 powyżej.

11. Dostawa następuje w miejsce wskazane przez Klienta w Zamówieniu, za   pośrednictwem firmy spedycyjnej lub kurierskiej w dni robocze w godzinach od 10:00 do   16:00.

12. Przesyłka zawiera ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki stosowny protokół należy wypełnić w obecności kuriera.

13. W przypadku kiedy waga przesyłki przekracza 31,5 kg, kurier nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki.

14. W okolicznościach nadzwyczajnych czy nieprzewidzianych, niezależnych od  Orchidea-materace.pl będzie informował Klienta o zmianach lub niedogodnościach związanych z dostarczeniem Towaru.

15. Zakup Towaru potwierdza każdorazowo paragon/faktura. Faktura wystawiona w formie elektronicznej, tj. e-faktura, przesłana drogą mailową na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia. Na żądanie Klienta, wraz z Towarem może zostać przesłana faktura papierowa.

16. Podatnik, który chce otrzymać fakturę Vat, wyraża taką chęć w trakcie składania zamówienia i podaje w formularzu zamówienia dane identyfikujące podatnika. Dane takie otrzymane poza formularzem nie będą brane pod uwagę i zostanie wystawiony paragon.

 

II . Reklamacje

 1. Sklep Orchidea-materace.pl  jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
 2. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres reklamacje.orchidea@gmail.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać uzupełniony formularz zgłoszenia reklamacji dostępny TUTAJ oraz co najmniej 3 zdjęcia w formacie JPG lub PNG przedstawiające wskazywaną wadę towaru.
 4. Sklep Orchidea-materace.pl  zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia przez Klienta przesłanej dokumentacji, w celu pełnej weryfikacji złożonej reklamacji.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od wpłynięcia reklamacji.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 8. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 9. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 12. Sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 14. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

III. Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej Sklepu Orchidea-materace.pl.

 

IV. Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi oraz przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą  przysługuje prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od momentu otrzymania Towaru (objęcia w posiadanie Towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik), następnie po przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument ma 14 dni na  odesłanie rzeczy.
 2. Towar należy odesłać na adres : Orchidea ul Anny Walentynowicz 9, 20-328 Lublin
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można pobrać TUTAJ.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć mailowo pod adresem: biuro@orchidea-materace.pl, w takim przypadku Orchidea-materace.pl niezwłocznie zwrotnie na adres e-mail, z którego otrzymał oświadczenie o odstąpieniu, prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób.
 5. Zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia konsumenta, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób niewłaściwy.
 8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi:

- który zawarł umowę na aukcji publicznej,

- który zawarł umowę, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

 

V. Treści cyfrowe

Do współpracy z systemem informatycznym Orchidea.materace.pl po stronie Klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową Sklepu Orchidea.materace.pl. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową np: Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach. Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji Sklepu Orchidea.materace.pl konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOSCI.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zawierana poprzez złożenie zamówienia przez Klienta Towaru dostępnego na stronie internetowej sklepu Orchidea.materace.pl jest w języku polskim i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna cały czas na stronie internetowej sklepu Orchidea.materace.pl w zakładce Regulamin i może być kopiowana, drukowana, przechowywana w każdym czasie przez Klienta. Treść Regulaminu może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 4. W przypadku gdyby postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie były sprzeczne z przepisami prawa polskiego, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego mają pierwszeństwo nad postanowieniami Regulaminu.
 5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w takim zakresie zostaje ono wyłączone, zaś w pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 6. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Orchidea.materace.pl są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej, natomiast wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej orchidea-materace.pl chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 7. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy Strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl