Produkt dnia
Poduszka Memo
Poduszka Memo
79,00 zł
szt.
MATERAC VERSUS 160x200
MATERAC VERSUS 160x200
999,00 zł
szt.
MATERAC TORIN 140x200
MATERAC TORIN 140x200
980,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Reklamacje

Regulamin reklamacji

[stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.]

 1. Sklep Orchidea-materace.pl  jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
 2. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres biuro@orchidea-materace.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać uzupełniony formularz zgłoszenia reklamacji dostępny TUTAJ oraz co najmniej 3 zdjęcia w formacie JPG lub PNG przedstawiające wskazywaną wadę towaru.
 4. Sklep Orchidea-materace.pl  zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia przez Klienta przesłanej dokumentacji, w celu pełnej weryfikacji złożonej reklamacji.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od wpłynięcia reklamacji.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 8. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 9. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 12. Sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 14. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.


Regulamin reklamacji

[stosuje się do umów zawartych do dnia 25 grudnia 2014r.]

 1. Reklamacja powinna być złożona na formularzu dostępnym na stronie internetowej w zakładce Regulamin i przesłana na adres biuro@orchidea-materace.pl.
 2. Reklamujący jest zobowiązany do zgłaszania reklamacji według ustalonych zasad.
 3. Sprzedający jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji i poinformowania klienta w ciągu 14 dni  o sposobie jej  rozpatrzenia.
 4. Termin 14 dni liczy się od momentu wpłynięcia reklamacji do firmy.
 5. Producent może uznać, odrzucić lub częściowo uznać reklamację.
 6. Reklamującemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji w terminie 14 dni od doręczenia pisma z odpowiedzią na reklamację.
 7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.
 8. Nie spisanie przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu szkodowego jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Klient traci prawo reklamowania ich.
 9. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Rachunku , Karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu szkodowego spisanego z przewoźnikiem.
 10. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 11. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory tkanin mają wyłącznie charakter orientacyjny.
 12. Klient odsyła wadliwy towar na swój koszt. Producent orzeka zasadność reklamacji. W przypadku winy leżącej po stronie producenta, koszty wysyłki zostają zwrócone Klientowi. Jeśli reklamacja nie będzie zasadna, Klient ponosi pełne koszta wysyłki (w obie strony).
 13. Reklamacja powinna zawierać:
 • imię nazwisko
 • adres korespondencji
 • nr telefonu
 • datę zamówienia towaru
 • datę nabycia towaru
 • numer zamówienia
 • nazwa i opis towaru
 • dokładny opis wad
 • datę zauważenia wad
 • żądania reklamującego
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl